Witamy na naszej stronie

  
  Główną częścią Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Korzeniewski Michał Korzeniewski
jest żwirownia Łęgajny IV w Łęgajnach.
Oferujemy kruszywo, żwir, piach, pospółkę podsypkową,
a także usługę składowania ziemi, gruzu, niektórych odpadów.